Salmebok_kors
Velkommen til

Den norske kyrkjas gudstenestebibliotek


For kyrkjelydar, kyrkjeleg tilsatte og privatkundar


SALME- OG GUDSTENESTEBØKENE TIL DEN NORSKE KYRKJA (digitale utgåver)


•    Salmedatabasen for Den norske kyrkja (Norsk salmebok)
•    Liturgisk musikk for Den norske kyrkja
•    Koralbokdatabasen for Den norske kyrkja (Norsk koralbok)
•    Digital besifringssalmebok
•    Salmedatabasen for Den norske kyrkja / Nye salmar
•    Tekstbok for Den norske kyrkja
•    Hymns in English

•    Eides salmedatabase

Dei digitale løysingane frå Eide forlag er laga i tett samarbeid med Kyrkjerådet

Sjå toppmenyen for informasjon om dei ulike modulane samt prisar/bestilling.
For å bestille trykte utgåver av salme- og gudstenestebøkene, KLIKK HER.VERSEMÅLSREGISTER

Versemålsregister for Norsk salmebok kan lastast ned (PDF) ved å klikke her


NYE SALMAR (SALMER I LIVET)

Som del av det kontinuerlege salmearbeidet veljer Kyrkjerådet jamleg ut nye salmar til salmedatabasen (her kan du lese meir om Kyrkjeådet sitt arbeid med nye salmar). Dei nye salmane publiserast digitalt (via abonnement) i Salmedatabasen til Den norske kyrkja / Nye salmar.
Her er oversikt over dei nye salmane (PDF):
•    Nye salmar – Pulje 1 (2017–2018)
•    Nye salmar – Pulje 2 (2018–2020)
•    Nye salmer – Pulje 3 (2020–2021)
Nyheiter og oppdateringar

26.08.2022
Nye salmar i salmedatabasen
23 nye salmar (digitale tilleggssalmar, pulje 3) er no tilgjengeleg i Den norske kyrkjas salmedatabase / Nye salmar. Salmane er utvalt av Kyrkjerådet og inneheld tekstar m.a. frå Eggehorn, Ellingsen, Hoem, Melve, Rem og Reitan og dessutan melodiar m.a. frå Bakkevig, Kleveland, Overøye, Tveit, Tøsse og Øvergård. Sjå heile oversyna og les om salmane her: Nye salmar / Pulje 3

23.02.2021
Oppdatering av gudsteneste.no
Kyrkjemøtet for Den norske kyrkja vedtok i 2019 justeringar av Ordning for hovudgudstenesta (2011). Justeringa gjeld både ein del av dei liturgiske tekstane og den liturgiske musikken som vart vedtekne på Kyrkjemøtet i 2017.
Gudsteneste.no er no oppdatert med all den nye liturgiske musikken (2020). Den liturgiske musikken frå 2011 ligg inne i ein eigen modul. Gudstenesteplanleggjaren og innhaldet der frå tidlegare versjon av gudsteneste.no er no tekne bort. Når det gjeld struktur og innhald i gudstenesta, viser vi til nettsida til Den norske kyrkja: www.kirken.no/liturgi.


23.02.2021
For privatkunder
Eide forlag tilbyr no digitale utgåver av alle modular i gudstenestebiblioteket til Den norske kyrkja (gudsteneste.no) også for privatkundar. Sjå nærmare informasjon på menylinja: Abonnementsvilkår og Prisar/Bestilling.


23.02.2021
Norsk salmebok app
Norsk salmebok appLast ned appen i dag og få direkte tilgang til alle salmane i Norsk salmebok med tekst, notar og innspelingar. Gode søkjemoglegheiter på titlar, salmenummer, formuleringar og ord i salmetekstar.
Appen kan nyttast på alle berbare medium som telefonar og nettbrett. Han fungerer like godt på iPhone som Android.
Tilgjengeleg der du kjøper appar (søk på “norsk salmebok”).
Kr 22,– (inkl. mva.) per månad.
Abonnement gjeld til det blir sagt opp. Sjå introduksjonsvideo her.