Produkt

DEN NORSKE KIRKES GUDSTJENESTEBIBLIOTEK
De tre første modulene over vil samlet gjøre menighetene i stand til selv å kunne sette sammen gudstjenester.
Disse digitale løsningene fra Eide forlag er laget i tett samarbeid med Kirkeråde.

 • Gudstjeneste for Den norske kirke, med noter for menigheten
  • Denne modulen inneholder liturgisk musikk for menigheten og for liturg/medliturg. Her kan en på en enkel måte trekke ut de liturgiske ledd som menigheten velger å prøve ut eller bruke ved forskjellige gudstjenestetyper.
  • Filene ligger i to formater, et som er tilpasset storskjerm, og et som er tilpasset utskrift.
  • Innhold finnes på bokmål og nynorsk. Menigheten velger sin faste målform i modulen, men valget kan også overstyres når det er ønskelig. Alle filer er delt opp i nynorsk eller bokmål. Dette er gjort spesielt for den praktiske bruken i menigheten.
  • Modulen inneholder selvsagt også all tekst lagt til rette for gudstjenesteutforming.
  • I tillegg til dette ligger det hjelpetekster til alle ledd, slik at menigheten lett skal kunne veiledes gjennom de forskjellige valg i gudstjenesten.

 • Tekstbok for Den norske kirke
  • Tekstene er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011, med de tilpasninger som er gjort av Kirkerådet i forhold til tekstlesning.
  • Her kan en velge dagens tekster direkte knyttet opp til kirkeårsdag og tekstrekke.
  • Teksten kan enkelt legges over til PowerPoint eller annet fremvisningsprogram, og ikke minst kan den skrives ut for tekstleser eller prest.

 • Den norske kirkes salmedatabase
  • Inneholder alle salmene fra den trykte Norsk salmebok 2013.
  • Abonnement på denne databasene gir menighetene ubegrenset bruk av salmer i egen menighet.
  • Tilrettelagt for storskjermvisning og papirutskrift.
  • Storskjermvisning har noter og godt lesbar tekst direkte i notebildet.
  • Papirutskrift er tilpasset A5 agenda, men bildet kan også tilpasses andre format.
  • Man kan velge mellom å vise første vers med noter og fra vers 2 med tekst, eller kun tekst helt fra første vers.
  • Modulen fungerer godt mot Eides gudstjenesteplanlegger, men er selvsagt også åpen for andre programleverandører som benytter seg av modulen.
  • Kirkerådet er redaktør for denne salmedatabasen, og det vil komme nytt tilfang av salmer fra Kirkerådet her i løpet av kommende år.
  • Salmene kan lastes ned ved planlegging slik at nettilgang ikke er nødvendig ved fremvisning.
  • Alle salmer en sunget inn med fullversjon og singback.
  • Innen hver søndag må salmer registreres i databasen for bruk på søndagens gudstjeneste. Denne prosessen tar om lag 5 minutter hver uke og sikrer rettighetshavere royalty.
  • I denne modul inngår også Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven, uten noen ekstra kostander fra 01.10.2014.
  • Fra høsten av vil også alle salmer fra Hymns in English være tilgjengelig i denne databasen.

 • Den norske kirkes koralbokdatabase
  • Samme innhold  som den trykte Norsk koralbok 2013.
  • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
  • Koralbokdatabasen tillater kirkemusikeren å skrive ut én og én koral og på en enkel måte sette sammen en egen kjøreplan for musikken i gudstjenesten.

 • Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven (tilgjengelig september 2014)
  • Samme innhold som som den trykte Norsk salmebok 2013, besifringsutgaven.
  • Her ligger to typer filer: Legato fil som kan transponeres og PDF. PDF kan benyttes på lesebrett om man f.eks legger notene i lagringsmedia som dropbox.
  • Disse verkene kan også kjøpes enkeltvis fra www.cantando.com gjennom å søke på verkets tittel.
  • De menigheter som abonnerer på Den norske kirkes salmedatabase vil ha tilgang til denne modul uten ekstra kostand.
 
 • Hymns in English
  • 95 salmer fra Norsk salmebok på Engelsk
  • Godt verktøy for fremmedspåklige ved gudstjenester og ev gudstjenester på engelsk
 
EKSTRA DIGITALE RESSURSER FRA EIDE FORLAG
Disse løsninger har Eide forlag selv utarbeidet.
 • Eides salmedatabase
  • Denne salmedatabasen er en ekstra ressurs tilbudt fra Eide forlag. Denne inneholder salmer som ikke står i Norsk salmebok 2013.
  • Eides salmebokdatabase blir oppdatert og utvidet førtløpende med nye og eldre salmer, og inneholder i tillegg mer folkelige sanger som kan passe, øvrige salmer fra bedehusmiljøet og lignende. Kunder av denne basen blir også utfordret til å gi forlaget forslag på salmer som det er naturlig å ta inn.
  • For å finne salmer kan en søke på tittel, opphavsmann eller ut fra kirkeårstid eller register. Salmene leveres med første vers i noter og resten av versene i tekst. Det er også mulig å velge kun tekst på salmene. PDF leveres i to formater, et for storskjerm og et for utskrift i A5-format.
  • Hver gang en salme tas ut til bruk, registreres dette på en enkel måte slik at  rettighetshaveren får sin andel av bruken.
  • Salmene som er med i Eides salmedatabase, er korrekturlest og gjennomgått av respektive rettighetshavere, slik at brukeren kan føle seg trygg på at det er en godkjent versjon.
  • Salmedatabasen kan brukes så vel i gudstjenester som andre samlinger og konfirmantundervisning.

Priser baserer seg på antall gudstjenester per år og snittbesøkende ut fra Kirkerådets statistikk. For å finne ut pris for Deres menighet, se www.gudstjeneste.no / www.gudsteneste.no.