Nyheter og oppdateringer

04.05.2016
Den norske kirkes
KORALBOKDATABASE – nå komplett!

Nå er også Norsk koralbok 2013 – bind 3, tilgjengelig digitalt. Norsk Koralbok 2013 – bind 3 inneholder satser til alle salmene 900–991 i Norsk Salmebok 2013. Denne modulen gir ingen ekstra kostnad for abonnenter på koralboken i digitalform.
Dersom menigheten ikke allerede er abonnent, finner du den
komplette koralboken bind I, II og III på www.gudstjeneste.no under Koralbokdatabasen.
Abonnement tegnes på gudstjeneste.no22.09.2015

NÅ OGSÅ FOR PRIVATKUNDER

Eide forlag tilbyr nå digitale utgaver av Norsk koralbok og Norsk salmebok, besifringsutgave for privatkunder.
Her kan det søkes på tittel, nummer i N13, forfatter, oversetter, komponist eller arrangør. Begge utgaver har to ulike filtyper: Product Media er filer som kan transponeres og avspilles. Disse inneholder første vers på koralen/salmen. I PDF-filene hvor er all tekst satt inn i notebildet i både koralboken og besifringsutgaven. PDFene passer godt for bruk på IPad og lesebrett.
 
Vi håper at denne modulen vil være til hjelp og nytte også for privatkunder.

Pris per år inkl. mva
Norsk koralbok, digital utgave 199,-
Norsk salmebok, besifringsutgaven,digital utgave 125,-

Digitale løysingar

Dei digitale løysingane frå Eide forlag er laga i tett samarbeid med Kyrkjerådet. Når det gjeld publisering av kyrkjeleg litteratur på Internett, er dette noko heilt nytt i nordisk perspektiv.

Dei digitale modulane Gudsteneste for Den norske kyrkja med notar, Kyrkjeårets tekstar for Den norske kyrkja og Eides salmedatabase er heilt grunnleggjande for kyrkjelydar som bruker digitale framvisingar eller agendaer på papir. Desse tre modulane vil samla gjera kyrkjelydane i stand til å setja saman gudstenester. Eide forlag har i tillegg utarbeidd ein gudstenesteplanleggjar som er eit enkelt verktøy å bruka, og som bør kunna letta arbeidet med den nye ordninga.

Det blir òg arbeidd med tilleggsressursar som skal lanserast våren 2012: Koralbok-databasen, Liturgisk musikk for kyrkjemusikaren og Øvingsplattform for liturg eller medliturg.

Vi håpar at desse digitale løysingane, som har vore etterspurde av kyrkjelydane, vil bli godt mottekne. I året som kjem, vil vi arbeida vidare med alle desse ressursane, slik at dei kan bli så gode arbeidsverktøy som råd for kyrkjelydane.

Klikk her for vising av brosjyre

Desse kyrkjelege bøkene i trykt utgåve kan ein bestilla ved å klikka HER.